w produktach     w podstronach

Wizja i misja

Wywodzimy się z tradycji rolnej, dlatego wyraźniej dostrzegamy potrzebę poprawy rentowności rolnika. Wkładamy serce w uzyskanie materiału siewnego o możliwie najlepszych właściwościach technicznych. Chcemy zagwarantować Państwu pewność w uzyskaniu odpowiedniej wysokości i jakości plonu. Dzięki temu, że wiemy więcej niż tylko to, jak wyhodować ziarno, które przyniesie pożądane korzyści, dążymy do tego, aby każdy polski rolnik miał możliwość uprawy roślin z najlepszych w Polsce nasion.


Za główny cel stawiamy sobie optymalny wybór materiału siewnego od najlepszych polskich i światowych hodowców, który gwarantuje stabilność i pewność plonu. Cena nasion z Top Farms Agro jest zawsze adekwatna do ich jakości. Niewątpliwie, Państwa wybór przyczynia się do zwiększenia opłacalności produkcji rolnej i co z tym związane – rozwoju rolnictwa.